Reinsdyr sulter i hjel

Publisert 20.08.2015

Reinsdyrene sulter i hjel i Norge, da det er langt flere dyr enn det er beite. Til tross for mange år med dyretragedier, er det lite som blir gjort for å løse situasjonen.

reinsdyrdrift

Reinsdyrene sulter i hjel i Norge, da det er langt flere dyr enn det er beite. Til tross for mange år med dyretragedier, er det lite som blir gjort for å løse situasjonen.

Reinsdyrene i Finnmark har gjennom mange år opplevd store sultkatastrofer. Næringen er i krise, og det holdes langt flere reinsdyr enn hva det er beitegrunnlag for. Det er blitt vedtatt å redusere antallet rein, slik at dyrene ikke skal sulte. Reineierne har fått frist til mars 2015 for å redusere reintallet, men i 2014 var det fremdeles over 20.000 for mange reinsdyr i Finnmark.

Nye tall fra august 2015 viser at vedtaket har nyttet, men målet er fremdeles ikke nådd. På en pressekonferanse annonserte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug at reintallet har gått ned. Likevel er det fremdeles for mange reinsdyr i Vest-Finnmark.

Les også: Fakta om reinsdyr

Til tross for stadige sultkatastrofer, virker myndighetene lite villige til å gripe inn.

Reinsdyr trenger umiddelbare tiltak

altJurist og informasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Etter dyrevelferdsloven § 30 har Mattilsynet myndighet til å vedta tvungen nedslakting av dyrene. Dette bør gjennomføres som et strakstiltak for å sette en stopper for dyrelidelsene, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen mener at reinsdyrnæringen må reguleres bedre.

– Landbruks- og matministeren kan ikke bortforklare seg. Både reindriftsloven og dyrevelferdsloven gir mulighet til å begrense reintallet. Sultkatastrofene gjentar seg med jevne mellomrom, og de ansvarlige her er faktisk politikerne, sier Kleveland.

  Vis kilder Skjul kilder
  • Prop. 68 S (2014-2015), Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.
  • Nationen, "Listhaug: – Historisk reduksjon i reintallet", URL: nationen.no, 20. august 2015.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!