Grov dyremishandling avdekket i reindriften

Publisert 22.02.2006

Reinsdyr drepes med slirekniv, etter gjentatte stikk i nakke og bryst. De kastreres uten bedøvelse, og transporteres i dyrebiler som er tilskitnet av avføring. Dette er forhold som Dyrevernalliansen, i samarbeid med den internasjonale dyrevernorganisasjonen Animals' Angels, har avdekket i norsk reindriftsnæring.

Rein som er slaktet uten bedøvelse i norsk reindrift

Reinsdyr drepes med slirekniv, etter gjentatte stikk i nakke og bryst. De kastreres uten bedøvelse, og transporteres i dyrebiler som er tilskitnet av avføring. Dette er forhold som Dyrevernalliansen, i samarbeid med den internasjonale dyrevernorganisasjonen Animals' Angels, har avdekket i norsk reindriftsnæring.

I september 2005 besøkte et team fra Dyrevernalliansen og Animals´Angels flere sameleirer i Finnmark, der reinsdyr ble samlet og sortert forut for slakting. Teamet filmet og fotograferte hvordan dyrene ble behandlet. Flere av de dokumenterte forholdene er klare lovbrudd.

I tillegg deltok teamet mens reinsdyr ble lastet inn i transportbiler, og overvar også slakting av reinsdyr på slakteri. Også her ble lovbrudd og kritikkverdige forhold avdekket.

Ulovlig kastrering og saging av gevir

filming av dyremishandling i reindriftenFilming av dyremishandling.I to sameleirer ble geviret på reinsdyr fjernet ved hjelp av elektrisk sag eller håndsag, selv om geviret fremdeles var helt eller delvis dekket av skinn. Flere av dyrene blødde sterkt. Å fjerne gevir på rein før det er feid er dokumentert meget smertefullt for dyrene, og forbudt etter dyrevernloven.

Flere reineiere fortalte åpent at kastrering av hanndyr uten bedøvelse regelmessig finner sted. Inntrykket ble bekreftet av inspektører fra Mattilsynet og praktiserende veterinærer, som fortalte at kastrerte rein stadig kommer inn til slakteriet men at veterinærer aldri tilkalles for å gjennomføre kastrasjon. Kastrering av reinsbukk uten bedøvelse er forbudt.

Slakting av dyr med kniv utendørs

Merking av rein i reindriften medfører dårlig dyrevelferd.Reinen merkes.Flere dyr måtte stikkes gjentatte ganger før de døde. Alle dyrene brukte flere minutter på å dø. Noen ble slept langs bakken i bevisst tilstand mens de hylte.På alle samleplassene som ble besøkt ble reinsdyr slaktet på stedet for privat bruk. Dyrene ble stukket med kniv i hjertet eller nakken, eller strupen ble skåret over. Vanlig slirekniv ble brukt til dette.

Drap av reinsdyr med kniv uten forutgående bedøvelse er forbudt etter EØS-avtalen.

Reinen sulter

Rein avlives uten bedøvelse gjennom hjertestikk.Hjertestikk av rein.Flere svært magre dyr ble observert på slakteriet. Når eierne ikke sørger for at dyrene får nok mat, er dette brudd på dyrevernloven.

Skittent under transport og manglende dyrevelferdstilsyn under slakt

Slaktebilen var ikke rengjort, og golvet var dekket av avføring. De færreste dyr liker å ligge i avføring etter artsfrender, og reinsdyr er heller ikke vant til det fra før.

Slaktingen stanset på grunn av for lav kapasitet, og dette medførte at en rein ble hengende fastspent foran boltepistolen i flere minutter før den ble skutt i hodet.

Mattilsynets inspektører var opptatte med å kontrollere kjøttet, i stedet for å sjekke bedøving og driving av dyrene. Samtaler med inspektører stadfestet at kontroll av dyrevelferd ble nedprioritert i forhold til kjøttkontroll.

Ett dyr kollapset i ”karusellen” ved inndriving, der dyrene løper rundt i ring før de jages inn til slakting.

Dyrevernalliansen krever nå en egen forskrift om dyrevelferd for reinsdyr og strengere kontroll med reindriften.

  Vis kilder Skjul kilder
  • AVMA, Position statements: Removal of antlers (velveting), http://www.avma.org/issues/policy/animal_welfare/velveting.asp, 2005.
  • Cook N.J., C.J., Schaefer A.L., Webster J.R., Matthews L.R., Suttie J.M., Stress and pain assessment of velvet antler removal from Elk (Cervus elaphus canadensis) and Reindeer (Rangifer tarandus), Online Journal of Veterinary Research, 9 (1): p. 24-36, 2005.
  • Directive 93/119/EC annex C, II (1) c.
  • Forskrift om å fjerne horn på dyr, 20. november 1977 nr. 1.
  • Grandin, T i Gregory, NG, Animal welfare and meat science, Cabi Publishing, 1998.
  • Lov om dyrevern av 20. desember 1974 nr. 73.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!