Rein

Reinsdyr

Reinsdyr lever fritt og naturlig på vidda og i fjellet. Likevel finnes omfattende dyrevernproblemer i reindriften.

Fordi antallet reinsdyr er for høyt i forhold til hvor mye reinlav som finnes, er det ikke nok mat til dyrene. Enkelte år sulter tusenvis av tamrein i hjel.

Reinsdyr lever fritt og naturlig på vidda og i fjellet. Likevel finnes omfattende dyrevernproblemer i reindriften.

Fordi antallet reinsdyr er for høyt i forhold til hvor mye reinlav som finnes, er det ikke nok mat til dyrene. Enkelte år sulter tusenvis av tamrein i hjel.

Tamreinen lever fritt mesteparten av livet, men blir samlet inn og håndtert ved flere anledninger, for eksempel ved merking, veiing, slakting, transport mellom beiter og uønsket sammenblanding av flokker. Hardhendt håndtering skaper frykt og kan gi skader.

Sult og underernæring er et stort problem innen reindriften. For mange reinsdyr i forhold til beitegrunnlaget gir hungersnød blant dyrene. Rein som er svekket av sult, blir også mer utsatt for sykdom og angrep fra rovdyr. Halvdøde dyr kan bli angrepet og spist på av rovfugl.

Les fakta om reinsdyrhold

Dyrevernalliansen arbeider for reinsdyr

Dyrevernalliansen arbeider for å opprette balanse mellom reintall og beitegrunnlag, slik at dyrene får nok mat.

Dyrevernalliansen arbeider med myndighetene og næringen for å bedre omsorgen for reinsdyrene. 

Blant annet arbeider vi for å forebygge angrep fra rovdyr og parasitter, og stanse bruken av spesielt usikre eller brutale driftsmetoder.

Vi arbeider også for at mobile slakterier skal benyttes i større grad for reinsdyr, slik at de slipper å sendes med bil til slakteriet.

Vi opplyser publikum om forholdene i reindriften, og hvilke alternativer som finnes til kjøttet.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!