Seier! Nei til jakt med pil og bue

Publisert 13.05.2014

Dyrevernalliansen jubler over at Miljøverndepartementet sier nei til et prøveprosjekt med buejakt. Det har hittil vært forbudt å jakte ville dyr med pil og bue i Norge, men Norges Buejegerforbund ville endre på dette.

Skadeskutt hjort, skutt med pil og bue.

Bildet er fra USA  - ønsker vi slike tilstander i Norge?

Foto: Marilyn Thornbery

Dyrevernalliansen jubler over at Miljøverndepartementet sier nei til et prøveprosjekt med buejakt. Det har hittil vært forbudt å jakte ville dyr med pil og bue i Norge, men Norges Buejegerforbund ville endre på dette.

Norges Buejegerforbund har i samarbeid med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges jeger- og fiskerforbund søkt om å få gjennomføre et 3-årig prøveprosjekt med å jakte ville dyr med pil og bue. Søknaden ble først behandlet av Direktoratet for naturforvaltning, som anbefalte en prøveordning.

Økt fare for skadeskyting med pil og bue

Dyrevernalliansen jobber for at det skal fortsette å være forbudt å jakte dyr med pil og bue. 

Det er mer krevende å jakte med pil og bue enn med skytevåpen med krutt. Derfor er det større risiko for å skadeskyte dyrene.

Vi mener at hensynet til dyrene må gå foran hensynet til jegerne. For dyrene handler dette om liv og helse. For jegerne handler det bare om å få en annerledes jaktopplevelse.

Klart flertall mot buejakt

En opinionsundersøkelse utført av InFact for Dyrevernalliansen viser at det er fire ganger så mange som er negative til jakt med pil og bue, enn de som er positive.

På spørsmålet "Jakt med pil og bue er forbudt i Norge. Hva er din holdning til dette?" svarte 55,6% at de er negative til slik jakt, 12,4% svarte at de er positive, og 32% svarte at de ikke har en bestemt mening.

Nei til prøveprosjekt med pil- og buejakt

Skadeskutt gås skutt med pil og bue.Under regjeringen Stoltenberg gikk Miljøverndepartementet mot å tillate dyreforsøk med buejakt.

Departementet mente da at en prøvejaktordning ikke ga svar på viktige dyreetiske spørsmål. Direktoratet for naturforvaltning fikk derfor i oppdrag å utrede dette nærmere.

Både Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet har tidligere sagt nei til forsøk med buejakt.

Også Miljø- og klimadepartementet har nå sagt nei til et treårig prøveprosjekt med jakt med pil og bue på norsk jord.

– Vi håper med dette saken er avsluttet, sier biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag.

  Vis kilder Skjul kilder
  • InFact AS for Dyrevernalliansen, Jakt med pil og bue er forbudt i Norge. Hva er din holdning til dette?, opinionsundersøkelse blant 1.009 personer, 5. september 2011.
  • Anon., Nei til jakt med pil og bue, Avisen Agder, 16. juni 2012.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!