Hijakt og hiuttak: en skjult og uetisk praksis

Publisert 24.04.2018

Hijakt er en kritikkverdig jaktform der målet er å drepe enkeltdyr eller en hel dyrefamilie som gjemmer seg i hiet sitt. Dyrevernalliansen mener denne jaktformen bør forbys.

Rev skjult i gress

Skytes mens de forsvarer ungene sine: Rev og jerv er dyrene som oftest taes ut ved hijakt. 

Roger Brendhagen

Hijakt er en kritikkverdig jaktform der målet er å drepe enkeltdyr eller en hel dyrefamilie som gjemmer seg i hiet sitt. Dyrevernalliansen mener denne jaktformen bør forbys.

Hijakt og hiuttak er svært omdiskuterte praksiser. Jaktformene går ut på å lete opp ville dyr som rev, grevling, mink, mårhund og jerv, for å så ta livet av enkeltdyr eller ungene og foreldrene som prøver å forsvare dem. Hunder brukes gjerne til å spore opp og drive beboerne ut av hiet, og det er stor fare for skader på både hundene og de ville dyrene.

Skaper ekstrem frykt

altTo små jervunger som er tatt ut av fra hiet, før de skytes. Foto: John PedersenJaktformen innebærer at dyrene jages etter at de har søkt tilflukt i hiet. Hunden som brukes til jakten går ned i hiet og forsøker å jage dyrene ut, hvor de så blir skutt av jegeren. Av og til må jegerne grave seg inn i hiet for å komme seg frem til de vettskremte dyrene. Det tar ofte lang tid før hele prosessen er avsluttet. Under hele jakten lider både valper og mor under stor grad av frykt og stress.  

Jakt i yngletiden og forfølgelse av dyr der de gjemmer seg medfører spesiell fare for ekstrem stress og lidelse for dyrene. Hele dyrefamilien/flokken investerer ofte mye ressurser i hiet gjennom graving og utforming. Det å angripe dem der de føler seg tryggest, er noe av det mest inngripende som kan foretas.

Inhumant og unødvendig

Jakt på dyr i hiet foregår ofte under ynglesesongen, og regnes som inhumant. Jaktformen er egentlig forbudt i Norge, men loven gjør unntak for jakt på såkalte "skadedyr" og ved bekjempelse av rovdyr. I tidligere tider ble denne metoden brukt på bjørn, i dag er det hovedsakelig rev og grevling som tas ut ved hijakt. 

En annen form for hijakt er hiuttak. Hiuttak er når myndigheter gir tillatelse til å drepe hele familier av feks. jerv i hiet. Begge jaktformene går ut på det samme; å drepe enkeltdyr eller en hel rovdyrfamilie i hjemmet sitt. 

Rådet for dyreetikk har uttalt dette om hijakt: 

Hijakt med hund innebærer en relativt lang fase med stress for reven/grevlingen på grunn av hundens nærvær, og det er fare for skader både på hund og vilt. Gluggejakt, at reven/grevlingen skytes mens den spiser på utlagt åte, anses av Rådet for å være en mer skånsom jaktform. Rådet mener derfor at hijakt er unødvendig og kan forbys.

Hitrening under tvilsomme forhold

For å forberede hundene til selve hijakten trenes hundene opp med et kunsthi, hvor levende rev brukes som åte. 

Hitreningen foregår ved at reven sitter i bur på ett sted slik at hunden kan lukte/høre seg frem til målet. Gitteret gjør at hundens reaksjon i møte med reven kan observeres. Ettersom rev brukes for å trene hijakt på både rev, grevling, mink og mårhund, er det ikke arten i seg selv som er avgjørende for treningen. Man kan isteden teste hundens reaksjon på en fremmed og potensielt farlig situasjon med en mekanisk dukke eller et utstoppet dyr sammen med luktstoffer – og få samme nytte. 

Utfører hitrening

Norsk Terrier Klub, som ligger under Norsk Kennel Klub, holder levende rev til bruk for trening av hunder. Mattilsynet har kritisert dette, da de mener det er brudd på tre punkter i dyrevelferdsloven. Også Fylkesveterinæren for Oslo, Akershus og Østfold sier at bruk av levende dyr i bur er stressende for reven, og at det bryter med dyrevelferdsloven. Saken var omtalt i media i 2016

Bør forbys

Dyrevernalliansen mener både hijakt, hiuttak og den omstridte treningsformen hitrening ikke kan forsvares dyreetisk, og at disse heller ikke er forenlig med dyrevelferdsloven. Det finnes mange jaktformer for rev, grevling, mink, mårhund og jerv som er mer humane. Hijakt med hund er lite utbredt, og har dermed ikke dokumenterbar betydning for viltforvaltning. Jakt bør foregå på en mest mulig human måte, og jaktmetoder som innebærer dyremishandling bør ikke være en del av norsk jaktkultur. 

Dyrevernalliansen jobber derfor for at både hitrening, hiuttak og hijakt blir forbudt ved lov eller forskrift.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!