Fakta om jakt

Publisert 30.03.2017

Jakt i Norge har en rekke utfordringer innen dyrevelferd og dyreetikk. Skadeskyting og troféjakt er eksempler på dette.

Jakt i Norge har en rekke utfordringer innen dyrevelferd og dyreetikk. Skadeskyting og troféjakt er eksempler på dette.

Jakt i Norge har en rekke utfordringer innen dyrevelferd og dyreetikk. Skadeskyting og troféjakt er eksempler på dette.

I Norge drives det jakt på blant annet elg, hjort, rådyr, villrein, hare, rype og and.

Storvilt og småvilt

Jaktsesongen på storvilt som elg, hjort, rådyr og villrein foregår på høsten. Småvilt som jaktes i Norge består av hønsefugler som rype, storfugl og orrfugl, ender og gjess, i tillegg til hare og rødrev.

Avliving

altKlikk her for å laste ned faktaark 
som PDF
Store rovdyr og hjortedyr skytes som regel med rifle og storviltammunisjon. Målet er å treffe dyret i brystet. Men selv ved et skudd direkte i hjertet kan en voksen elg eller hjort oppleve 20-30 sekunder med panikkangst før den faller om.

Noen jaktformer bruker hunder for å skremme viltet i retning jegerne. Dette utløser panikk og dyrene blir skutt i stor fart. Dette gjelder spesielt hare og rev.

Myter om jakt

Det er en utbredt myte at jakt er en nødvendig bestandsregulering. Til tross for synkende bestand av småvilt, er jaktviljen stor. Viltforvaltningen holder storviltbestandene kunstig høye ved fôring, systematisk rovviltjakt på ulv, bjørn og gaupe, og strategisk skyting av store hanner og unge hunner, istedet for fruktbare hunner.

Troféjakt

Det er en økende trend for troféjakt, og noen betaler titalls tusen kroner for troféjakt i utlandet.

Skadeskyting

Mange skadeskutte dyr flykter fra jegeren og kan dermed ikke avlives raskt. Et eventuelt ettersøk startes ikke før en time etter at et dyr er blitt skadeskutt. Det skadde dyret jages da med hund, noe som er svært stressende og smertefullt. De som ikke blir funnet og avlivet, risikerer en lang og smertefull død hvor de enten blør ihjel eller må gi etter for infeksjon i skuddsåret.

Rypejakt og annen jakt med hagle har stor risiko for skadeskyting, fordi haglet spres utover ved avfyring. Mange ryper lever lenge med hagl i kroppen.

Skuddpremier

Kommuner i Norge har lov til å innføre skuddpremie på vilt som gjør skade. Når rovdyr dreper jaktbare arter av småvilt blir de ofte betegnet som skadedyr. Det finnes skuddpremie på både mår, røyskatt, kråke og rev enkelte steder i landet. Skuddpremie har en uheldig effekt på folks innstilling til dyreartene våre, og kan føre til at enkelte arter blir sett på som bedre enn andre, noe som ikke er i overensstemmelse med dyrevelferdsloven.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!