Sårt tiltrengt tilsyn med rensefisk

Publisert 31.07.2018

Mattilsynet skal gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje om helse og velferd hos rensefisk. Dyrevernalliansen er glad for at Mattilsynet endelig tar grep.

Rognkjeks

Mattilsynet skal endelig ta tak i de store problemene rundt bruken av rensefisk i oppdrettsnæringen. Den lille fiskens behov og velferd har lenge vært oversett.

Foto: Dyrevernalliansen

Mattilsynet skal gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje om helse og velferd hos rensefisk. Dyrevernalliansen er glad for at Mattilsynet endelig tar grep.

I kampanjen skal Mattilsynet undersøke velferden til rensefisk, og hva som gjøres for å sikre den god velferd blant de som fisker, oppdretter og bruker den.

Rensefisken lider

Kampanjen til Mattilsynet er sårt tiltrengt for de rundt 42 millioner rensefisk som lever og dør i norske merder hvert år. 

De såkalte rensefiskene er småfisk som settes ut for å spise lakselus i oppdrettsmerdene. Bruk av rensefisk har økt kraftig de siste årene, i takt med det store problemet med lakselus. Velferdsproblemene for rensefisken er enorme – den lille fisken gjennomgår lidelser som trolig ikke ville vært tillatt for noen andre dyr. Nær 100 % av rensefiskene dør i merdene. 

Tøff tilpasning

Rensefiskene, som enten blir fanget fra havet eller drettet opp, har vanskelig med å tilpasse seg livet i oppdrett. Det er også et stort problem at fiskens behov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt når den fanges, lagres, transporteres, oppdrettes og brukes. 

Dyrevernalliansen har lenge påpekt de store velferdsproblemene for rensefisk.

I strid med dyrevelferdsloven

Mattilsynet har også selv påpekt de store problemene ved bruken av rensefisk. Seksjonssjef i Mattilsynet, Trine Hellan, skriver i en tilsynsrapport fra juni 2018: 

Bruken av rensefisk er etablert og nytteverdien for oppdretterne er svært stor, noe som gjør tilsynet svært utfordrende. Men en situasjon der storparten av fisken som settes i sjø dør er i strid med dyrevelferdslovens intensjoner og bestemmelser og kan ikke fortsette over tid.


Målet for kampanjen til Mattilsynet er å bidra til god velferd for rensefisk gjennom å

•    få oversikt over hvordan rensefisken har det
•    øke bevisstheten om hvilke regler som gjelder for rensefisk
•    rette opp brudd på reglene
•    foreslå tiltak som bidrar til å sikre rensefisken god velferd

Kampanjen til Mattilsynet, som skal gjennomføres fra sommeren 2018, omfatter villfanget rensefisk etter fangst og oppdrettet rensefisk før og etter utsett i sjø. Sluttrapporten skal være klar innen juni 2019.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest i intensiv produksjon. Vi jobber med å belyse fiskenes lidelser, og vi er i dialog med forskere, politikere og myndigheter for å løfte fiskevelferden frem.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!