Oppdrettsfisken kan miste sin beskyttelse

Publisert 17.09.2016

Av alle produksjonsdyr i Norge er oppdrettsfisken den som har dårligst vern. Nå foreslår Mattilsynet å redusere det lille vernet som finnes. 

Fisk

I Norge framavles og slaktes millioner av oppdrettsfisk hvert år. Fiskeoppdrett drives svært intensivt, med lite hensyn til enkeltindividene. 

Foto: Dyrevernalliansen

Av alle produksjonsdyr i Norge er oppdrettsfisken den som har dårligst vern. Nå foreslår Mattilsynet å redusere det lille vernet som finnes. 

I regelverket for hvordan oppdrettsfisk skal behandles er det ikke satt av stor plass til dyrevern. Nå skal det bli enda mindre. Mattilsynet har sendt ut et forslag om å endre reglene slik at det skal bli lettere for oppdrettere å utføre dyreforsøk på laksen, uten å søke om tillatelse. 
 

Mange skjær i sjøen

Lakselus er et stort problem i oppdrettsnæringen. Det samme er oppdrettslaks som rømmer og formerer seg med villaks. Dette truer igjen den ville fisken, som det stadig synker i bestand. Det er ingen tvil om at dette er problemer som oppdrettsnæringen må ta tak i, men dessverre er metodene som settes inn mot disse problemene alt annet enn bra for fiskevelferden. 
 

Smertefull spyling og steril laks

For å få bukt med lakselusen benyttes et arsenal av ulike gifter for å knekke en stadig mer resistent lus, gift som ved uhell gjør at tonnevis av laks omkommer. Alternative avlusingsmetoder som spyling, børsting og varmt vann kan gi skader på laksen, og gjør den sårbar for infeksjoner. Dyrevernalliansen har i 2015 sendt inn politianmeldelse etter et grovt tilfelle av skader som følge av lusespyling.
 
I et forsøk på å begrense skadene ved rømning av fisk, har det nå i 2016 blitt satt i gang forsøk med triploid laks, altså steril laks. Denne løsningen medfører store lidelser for fisken.
 
I dag må hver oppdretter søke om å utføre disse forsøkene, men med endringen til Mattilsynet kan oppdretterne utføre forsøkene uten å be om tillatelse, eller få nødvendig opplæring.
 

Brudd på Norges forpliktelser ovenfor EU

Mattilsynets forslag åpner for at metoder og utstyr der konsekvensene for fiskevelferden er ukjent kan testes ut av oppdretterne selv. I praksis betyr dette at det åpnes for at oppdretter selv kan gjennomføre dyreforsøk, men utenfor de ordinære rammene et dyreforsøk skal utformes, godkjennes, gjennomføres og rapporteres i.
 
Jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland kaller dette et svært bekymringsfullt frislipp av dyreforsøk på en allerede svært sårbar dyregruppe. Hun påpeker at forslaget bryter med Norges dyrevelferdsmessige forpliktelser etter EØS-avtalen.
 
– Hvis forskriftsendringen vedtas som foreslått, vil vi melde saken til EFTAs overvåkningsorgan som brudd på Norges forpliktelser overfor EU, sier Kleveland. 
 
Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i industrielt landbruk og dyreforsøk.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!