Millionprosjekt for småfisken

Publisert 03.12.2018

Med millionstøtte fra anerkjent veldedighetsorganisasjon, skal Dyrevernalliansen i samarbeid med Veterinærinstituttet bedre velferden for settefisken i Norge.

Yngel plommesekk web - BRUK

I samarbeid med Veterinærinstituttet skal Dyrevernalliansen i prosjektet "Småfiskvel" hjelpe mange millioner småfisk på det mest sårbare stadiet i livet.

Steinar Johansen/Midt-Norsk Havbruk

Med millionstøtte fra anerkjent veldedighetsorganisasjon, skal Dyrevernalliansen i samarbeid med Veterinærinstituttet bedre velferden for settefisken i Norge.

Gjennom prosjektet «Småfiskvel» skal Dyrevernalliansen og Veterinærinstituttet kartlegge velferden på ulike settefiskanlegg i Norge. Støtten til dette prosjektet har Dyrevernalliansen fått av en stor organisasjon som jobber for å bedre forholdene for mennesker og dyr rundt om i verden, nemlig The Open Philanthropy Project

Effektiv hjelp

Susanna Lybæk, zoolog og vitenskapelig rådgiver, skal lede prosjektet for Dyrevernalliansen.
– Vi var så heldige å bli kontaktet av The Open Philanthropy Project, som er opptatt av å hjelpe flest mulig dyr på en mest mulig effektiv måte. Vi er beæret over at de anser Dyrevernalliansens arbeid som så velegnet og viktig at de ønsker å støtte det, sier Lybæk. 

The Open Philanthropy Project bidrar med i overkant av tre millioner kroner, som skal brukes på arbeid for å bedre fiskevelferden i norsk oppdrettsnæring.

Oversett gruppe

I fiskeoppdrettsnæringen er det et stort fokus på dødelighet, men dessverre er fokuset nesten utelukkende på fisken når den har blitt stor nok til å settes ut i sjøen. Det mange ikke vet, er at laksen før den tid lever i kar på land i mange måneder. Den første delen av fiskens livssyklus skjer i et såkalt settefiskanlegg. Her finnes det høyere antall fisk og høyere dødelighet enn i sjøfasen. 

– Fordi disse småfiskene er tallrike, utsettes for mange forskjellige belastninger, og har høy dødelighet, har vi valgt å løfte frem denne fiskegruppen som ellers ikke vies så mye oppmerksomhet, sier Lybæk. 

Veterinærinstituttet bidrar 

altBrit Tørud er fiskehelseansvarlig hos Veterinærinstituttet. Foto: VeterinærinstituttetVeterinærinstituttet (VI) ble kontaktet av Dyrevernalliansen, og var positive til å samarbeide i dette prosjektet. Brit Tørud leder prosjektet fra Veterinærinstituttet sin side. Hun mener at vi har et ansvar for å ta vare på fisken og gi den gode oppvekstforhold når vi holder den i oppdrett.

– At Dyrevernalliansen nå retter oppmerksomheten mot fiskevelferden i hele settefiskproduksjonen, håper og tror jeg vil gi inspirasjonen til å legge enda større vekt på velferd helt fra starten, sier Tørud. 

Sammen skal Dyrevernalliansen og Veterinærinstituttet undersøke hva som gjør at enkelte settefiskanlegg har langt høyere dødelighet enn andre. Oppgaven blir å finne de som er best i klassen, hva som gjør at de får det til bedre enn andre, og hva man kan lære av de som ligger dårligst an.

– Det er spennende å jobbe med de dyktige fagfolkene på Veterinærinstituttet, og vi føler oss trygge på at dette prosjektet får den faglige tyngden som skal til for å hjelpe mange millioner småfisk på det mest sårbare stadiet i livet, sier Lybæk. 

Store forventninger

Prosjektet strekker seg over to år, og skal avsluttes i september 2019. Lybæk gleder seg til å se resultatene:

– Jeg er kjempeglad for at vi får mulighet til å løfte frem en så stor, men samtidig så oversett gruppe med dyr. Vi sitter allerede på overraskende funn, og håper dette prosjektet vil medføre en solid bedring for de dyrene som trenger det aller mest.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!