Halvparten av forbrukerne krever bedre dyrevern for oppdrettsfisk

Publisert 08.12.2007

Krav til dyrevern for fisk i oppdrett bør være minst like strenge som for husdyr. Det mener hele 50% av befolkningen, viser en undersøkelse som Norsk Statistikk har foretatt for Dyrevernalliansen. Bare 11% mener at fisk bør være dårligere vernet av lovverket enn andre husdyr.

fisk ørret ansikt

Krav til dyrevern for fisk i oppdrett bør være minst like strenge som for husdyr. Det mener hele 50% av befolkningen, viser en undersøkelse som Norsk Statistikk har foretatt for Dyrevernalliansen. Bare 11% mener at fisk bør være dårligere vernet av lovverket enn andre husdyr.

Regelverket beskytter ikke fisk godt nok

Oppdrettsnasjonen Norge har ingen spesielle regler om dyrevern for oppdrettsfisk. Norge driver mest oppdrett av laks og ørret, men også av fiskeslag som torsk og kveite. Hverken selve oppdrettet, transport eller slakting av fisk er underlagt spesielle regler om dyrevern. Dyrevernloven gjelder for fisk, men er utformet med tanke på pattedyr, og gir i praksis laks, ørret og annen oppdrettsfisk svært dårlig rettsvern.

Europarådet har allerede ferdigstilt utkast til veiledende regler om dyrevern for oppdrettsfisk. Norge vil være folkerettslig forpliktet til å følge Europarådets regler.

EU har vedtatt regler om tvungen merking, som innebærer at all oppdrettsfisk må merkes "drettet opp".

Statens dyrehelsetilsyn har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere spørsmålene knyttet til dyrevern for oppdrettsfisk.

Norge dretter opp over 200 millioner fisker hvert år. Sykdom, skader og stress er svært vanlig hos laks og ørret i oppdrett. Eksempler på hyppige produksjonsrelaterte lidelser hos oppdrettsfisk:

  • Munnen på fisken står låst fast i helt åpen stilling, og kan ikke lukkes.
  • Hjertet på fisken ligger helt eller delvis opp ned, og får derfor annen form og plassering enn normalt.
  • Fisk får sammenvoksninger mellom organer i buken.
  • Fisk er blind eller svaksynt.
  • Fisk får parasittangrep, for eksempel fra lakselus.
  • Fisk får betennelse i bukspyttkjertelen.
  • Fisk får "vintersår", som kan arte seg som store kjøttsår på fiskens kropp.

Spørsmålstillingen: Bør kravene til dyrevern for oppdrettsfisk være lavere, like eller høyere enn kravene til dyrevern for husdyr ellers?

Krav til dyrevern for fisk i oppdrett bør være minst like strenge som for husdyr.
  Kjønn Alder
  totalt mann kvinne t.o.m 29 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
Antall intervjuet 999 490 509 280 182 170 367
Lavere 11% 14% 9% 13% 15% 13% 7%
Like 41% 40% 41% 25% 38% 47% 51%
Høyere 9% 7% 11% 8% 8% 8% 10%
Vet ikke 39% 40% 38% 54% 38% 32% 32%
Sum prosent 100% 101% 99% 100% 99% 100% 100%
  Vis kilder Skjul kilder

Norsk Statistikk, gjennomført for Dyrevernalliansen, 2002.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!