Fakta om fiskeoppdrett og oppdrettsfisk

Publisert 02.02.2018

I Norge framavles og slaktes millioner av oppdrettsfisk hvert år. Fiskeoppdrett drives svært intensivt, med lite hensyn til enkeltindividene. Vanskapte, parasittbefengte, syke og stressede fisker lever i norske oppdrettsanlegg.

fisk laks oppdrettsanlegg kunstig tang skjul leppefisk
Foto: Iselin Linstad Hauge

I Norge framavles og slaktes millioner av oppdrettsfisk hvert år. Fiskeoppdrett drives svært intensivt, med lite hensyn til enkeltindividene. Vanskapte, parasittbefengte, syke og stressede fisker lever i norske oppdrettsanlegg.

I likhet med pattedyr, reagerer fisk på smerte. De kan også føle frykt og stress. Stress og adferdsforstyrrelser er ikke uvanlig hos oppdrettsfisk, ofte forårsaket av de unaturlige forholdene under fiskeoppdrett.

Fiskens sanseapparat likner også på pattedyrenes. Synet er bygget opp på samme måte. Fisk har god luktesans, som hjelper den å navigere. Hørselen er også god, selv om fisk ikke kan høre lavfrekvente toner. Ett sanseorgan skiller seg fra pattedyrenes: langs hele siden har fisken et spesielt organ, sidelinjeorganet, som gjør at den kan føle trykk, bevegelse og strømninger i nærheten.

Fisk i fiskeoppdrett

altKlikk her for å laste ned faktaark
som PDF

Oppdrettsnæringen ønsker å produsere flest mulig fisk, mest mulig effektivt. Myndighetene har gitt svært vage bestemmelser som angår velferd for drift av fiskeoppdrettsanlegg. Den tillatte behandlingen av fisken er derfor i større grad basert på praktiske vurderinger og lønnsomhet, enn på fiskens behov. 

Oppdrettsnæringen har siden 1970-tallet arbeidet for å avle fram fisk som vokser fortere enn villfisk. Slik har tiden det tar fra klekking av egget til laksen er fullvoksen blitt halvert. Å vokse fortere enn de egentlig skal kan ha negative konsekvenser for dyrets sunnhetstilstand og velferd. Sykdomsutbrudd, adferdsforstyrrelser og skader på finner og hud er gjerne tegn på stress og dårlig velferd, som sjelden eller aldri forekommer hos villfisk.

Ettersom smitte sprer seg raskt og effektivt i vann, er fisk i intensive oppdrettsforhold spesielt utsatt for sykdommer og parasitter. 

Vanlige rutiner ved oppdrettsanleggene kan medføre store påkjenninger for fisken. Som naturlige byttedyr reagerer fisk negativt når de skal håndteres, for eksempel i forbindelse med flytting, sortering eller slakt. Fisk kan bli stresset og begynne å hyperventilere når mennesker går forbi merden. Deformiteter er også et betydelig problem. Årsakene antas å være blant annet innavl og skader etter vaksinasjon og håndtering.

Rensefisk lider i norsk fiskeoppdrett

For å redusere mengden lakselus har oppdrettsnæringen tatt i bruk såkalte rensefisk, som er småfisk som spiser lakselus i oppdrettsmerdene. Bruk av rensefisk har økt kraftig de siste årene. Rensefisken har svært høy dødelighet blant annet på grunn av skader under håndtering og transport.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!