Regjeringen må ta fiskevelferd på alvor

Publisert 12.08.2014

Oppdrettsnæringen bryter dyrevelferdsloven konsekvent. Nå må fiskevelferd og norsk lov tas på alvor.

Fisk laks butikk

Oppdrettsnæringen bryter dyrevelferdsloven konsekvent. Nå må fiskevelferd og norsk lov tas på alvor.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker la rett før ferien frem en plan om fem prosent økning i lakseoppdrettet. Hun begrunner dette med behov for ”større verdiskapning”. Dette er Dyrevernalliansen sterkt kritisk til.

Norsk laks er syk

Sykdomssituasjonen i norsk oppdrett er svært alvorlig og blir stadig verre. Dette fremgår av den siste fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet. Sykdommene påfører laksen store lidelser. Dette er det hittil ikke tatt hensyn til, selv om dyrevelferdsloven pålegger krav om god helse og trivsel. Dyrevernalliansen ber nå i et brev til fiskeriminister Elisabeth Aspaker om at hun legger frem en reell plan for å få næringen frisk.

Brevet er også oversendt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Store lidelser

I dag er en stor andel av lokalitetene infisert av alvorlige og smittsomme sykdommer.

Luseproblemet er økende. Sykdommene har festnet seg og brer seg til stadig flere lokaliteter. Store mengder laks dør av blant annet hjertesprekk, kvelning og avlusning.

Norsk lov om dyrevelferd krever god dyrevelferd og respekt for dyr, herunder fisk. I §23 heter det at ”Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel”. I § 24 krever loven at: ”dyr skal beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer”.

Omfattende lovbrudd

Dyrevernalliansen ber om at ekspansjonsplanen stoppes inntil lakseoppdrettet tilfredsstiller kravene i lov om dyrevelferd, og at bestanden legges på et nivå som gjør det mulig å innføre forsvarlig dyrevelferd.

Dyrevernalliansen krever samtidig at det legges frem en plan for bekjempelse av de mange alvorlige sykdommer og parasitter.

Det er uansvarlig av fiskeriministeren å snakke om økt konkurransekraft for næringen, all den stund næringen ikke er i nærheten av å oppfylle de lovkrav som Stortinget har satt til hold av dyr.

Norsk laks har flere og mer alvorlige sykdommer enn noe annet husdyrhold her i landet. Nå må situasjonen tas på alvor.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!