Avlusing – et stort dyrevelferdsproblem

Publisert 14.08.2019

Fisk i oppdrett skal vokse raskt og tett, noe som gir gode forhold for luse-parasitter. For å fjerne lusene går fisken gjennom behandlinger som forårsaker etseskader, oksygenmangel, stress og død.

fisk i merde

Laks i norsk fiskeoppdrett holdes så tett at det gir grobunn for sykdommer og parasitter. (Illustrasjonsbilde).

Foto Steinar Johansen, Midt-Norsk Havbruk.

Fisk i oppdrett skal vokse raskt og tett, noe som gir gode forhold for luse-parasitter. For å fjerne lusene går fisken gjennom behandlinger som forårsaker etseskader, oksygenmangel, stress og død.

I Norge produserer vi mer enn halvparten av all oppdrettslaksen i verden. Det gjør oppdrettsfisk til Norges absolutt største gruppe husdyr. Likevel er det mangel på kunnskap, teknologi og vilje til å forebygge åpenbare problemer som lus. 

For å få bukt med lusene brukes det flere ulike metoder for avlusing.

Termisk avlusing

altEn laks sjekkes for lus. Lusen spiser av laksens hud, slim og blod. Foto: Dyrevernalliansen.Termisk avlusing er en metode som bruker varmt vann som holder 28–34 grader for å fjerne lus fra fisk i norsk fiskeoppdrett. Flere eksperter på fiskehelse og fiskevelferd har stilt spørsmål de seneste årene om hvorvidt metoden er strid med dyrevelferdsloven.

Termisk avlusing forårsaker panikkadferd og økt dødelighet hos laks, og behandlingen er smertefull: En nylig publisert studie utført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, bekrefter at termisk avlusing er smertefullt for laksen. Avlusing med varmtvann over 28 grader gir tydelig smerteadferd: fisken svømmer i panikk inn i karveggene, rister på hodet, plasker i overflaten og taper etter hvert kroppskontroll.

I følge zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk, er slike metoder svært skadelige for fiskene. 

– Vi har i flere år visst at termisk avlusing forårsaker panikkadferd og økt dødelighet hos laks, og at behandlingen etter all sannsynlighet er smertefull. Dette er torturkamre for laks, og burde aldri vært tillatt.

Mekanisk avlusing

Mekaniske behandlinger er diverse former for spyling og børsting av fisken. Denne metoden gir oftere økt dødelighet enn medikamentelle behandlinger eller behandling med ferskvann.

Medikamentell avlusing

Ved medikamentell avlusing blir ofte fisken pumpet opp fra merden og inn i en brønnbåt, eller det legges en tett duk rundt merden. Deretter blir fisken eksponert for medikamenter som skal drepe lusene. Medikamentell behandling har blitt mindre vanlig de seneste årene grunnet økende resistens mot midlene som benyttes.

Avlusingsmidlene kan forårsake etseskader på gjellene til fiskene, og når midlene er ujevnt fordelt i vannet, kan enkeltfisk bli utsatt for uvanlig høye konsentrasjoner.

Rensefisk

altDet er store velferdsutfordringer ved bruk av rensefisk i fiskeoppdrett. Foto: Dyrevernalliansen.For å få bukt med lakselus, har mange oppdrettsanlegg tatt i bruk rensefisk. Rensefisk er en liten gruppe fisk, som fanges vilt eller drettes opp, og holdes sammen med laksen for å spise lakselus. Rensefisken opplever svært høy dødelighet under oppbevaring, transport og bruk. Derfor etterfylles merdene regelmessig, for å sikre et høyt antall rensefisk til enhver tid. Dette fører til en høy etterspørsel etter stadig flere rensefisk.

Rensefisken er utsatt for sykdom, predasjon, sult og skader. Det er betydelige velferdsutfordringer knyttet til bruk av rensefisk, og dødeligheten til rensefisk er på nesten 100 prosent. 

Høy dødelighet

Det er høy dødelighet blant laks og regnbueørret i oppdrett. I 2018 var tapet ifølge Fiskeridirektoratet 54 millioner laks og 3,6 millioner regnbueørret kun i sjøfasen av produksjonen. I omtrent en tredjedel av de ikke-medikamentelle avlusingene i 2018, var det så alvorlige konsekvenser for fiskevelferden at det måtte rapporteres til Mattilsynet som alvorlige velferdsmessige hendelser. 

I følge Lybæk er det på høy tid at fiskeoppdrettsnæringen tar fiskens lidelser på alvor. 

– Dyrevelferdsloven stiller like sterke krav om beskyttelse for laks som for gris, hund eller kylling. Likevel ville det aldri vært tillatt med slike behandlingsmetoder for andre dyr.

Dyrevernalliansen opprettholder en dialog med fiskeoppdrettsnæringen, forskere og myndigheter for å sette fokus på fiskevelferd i forbindelse med avlusing. 

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensiv husdyrproduksjon, pelsindustrien og dyreforsøk.

alt

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!