Advarer mot fang-og-slipp-fiske

Publisert 08.09.2014

Fang-og-slipp-fiske innebærer risiko for lidelser hos fisken. Det er konklusjonen fra Vitenskapskomitéen. Dyrevernalliansen har advart myndighetene mot å åpne opp for dyreplageriet. Likevel er det i dag tillatt å slippe ut fisk som er fanget inn.

Fisk vill laks

Fang-og-slipp-fiske innebærer risiko for lidelser hos fisken. Det er konklusjonen fra Vitenskapskomitéen. Dyrevernalliansen har advart myndighetene mot å åpne opp for dyreplageriet. Likevel er det i dag tillatt å slippe ut fisk som er fanget inn.

Skader og lidelse

Vitenskapskomiéen for mattrygghet har i 2010 publisert en gjennomgang av all kjent litteratur om fang-og-slipp-fiske. Vitenskapskomitéen konkluderer med at det er risiko for at fang-og-slipp vil skade fisken og forårsake lidelse hos fisk. Videre fastslår komitéen at det mangler kunnskap om virkningen på flere arter. Det påpekes også et klart behov for økt kunnskap.

Vitenskapelig er det altså nå avklart at fang-og-slipp vil påføre fisken påkjenninger og belastninger. I tillegg mangler kunnskap, noe som medfører risiko for at fisken vil lide enda mer enn det som kan fastslås idag. Les mer om fang-og-slipp fiske.

Ukjent for Stortinget

Denne kunnskapen var ikke kjent i 2009, da Stortingets næringskomité vurderte fang-og-slipp-fiske. Komitéen stilte seg da positiv til å åpne opp for kommersielt fang-og-slipp. Fang-og-slipp vil kunne gi økonomiske fordeler for elveeierne, ved at samme fisk kan fanges gjentatte ganger.

Advarte mot feilgrep

Dyrevernalliansen advarte myndighetene mot å åpne opp for næringer som baseres på dyrelidelser. Likevel er det åpnet for fang-og-slipp, med ukjente konsekvelser for fiskevelferden.

– En satsing på fang-og-slipp er et politisk feilgrep, basert på foreldede oppfatninger om fiskens evner og en undervurdering av publikums engasjement for dyrevelferd, sier biolog og vitenskapelig rådgiver Anton Krag i Dyrevernalliansen.

  Vis kilder Skjul kilder

Innst. O nr. 56 (2008–2009) om dyrehold og dyrevelferd pkt. 2.10.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Risk Assessment of Catch and Release, 2010.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!