Seier for reptilenes dyrevelferd

Publisert 03.04.2013

- Jeg er glad for at landbruksminister Slagsvold Vedum har fulgt signalene fra Dyrevernalliansen og Stortinget om ikke å tillate reptilhold, sier biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag.

vilt slange herptil

- Jeg er glad for at landbruksminister Slagsvold Vedum har fulgt signalene fra Dyrevernalliansen og Stortinget om ikke å tillate reptilhold, sier biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag.

Reptiler er ikke kjæledyr. Krypdyr er i motsetning til tradisjonelle familiedyr ikke tamme og oppfatter ofte menneskelig kontakt som entydig negativt.

Det er i tillegg vanskelig å tilfredsstille artenes spesielle miljøbehov. Krypdyr er fra naturens side unikt tilpasset et bestemt naturhabitat, og hver art stiller bestemte krav til sine omgivelser. Det er derfor en seier for dyrevelferden at reptilhold likevel ikke skal tillates i Norge.

10 års kamp for reptilene

altAnton Krag, biolog og
daglig leder i
Dyrevernalliansen.
Foto: I. L. Hauge
Reptilmiljøet har øvet et sterkt og langvarig press på myndigheten for å legalisere reptiler som kjæledyr. Takket være støtte fra våre medlemmer har Dyrevernalliansen vært i stand til å kjempe mot legaliseringen. Dyrevernalliansen har jobbet i ti år for å opprettholde dagens forbud, og kan i dag feire landbruksministerens beslutning.

Les også: Forbudet mot hold av krypdyr bør opprettholdes

- Det er bra at landbruksministeren nå setter Mattilsynets anbefaling om å legalisere 18 arter til side. Ulovlig dyrehold bør ikke belønnes med legalisering, sier Krag.

Mattilsynet bør nå sette ressurser inn på å avdekke den omfattende og lukrative avlen på reptiler som foregår her i landet.

Hva med reptilene som allerede finnes i Norge?

Dyrevernalliansen oppfordrer innstendig dem som stadig smugler reptiler til Norge om å sette punktum for denne formen for dyreplageri. Flere omfattende undersøkelser viser at dårlig velferd er uløselig tilknyttet hobbyhold av krypdyr, og mange dyr dør i ung alder.

Reptiler som i dag holdes ulovlig i landet bør enten leveres til dyreparker eller tilbake til butikken i utlandet der de ble kjøpt. Avlivning, slik landbruksministeren anbefaler, er en dårlig utvei.

Avgjørelsen har støtte i befolkningen

En opinionsundersøkelse fra 2009 viser at 75 prosent av de spurte er enten svært eller ganske negative til reptilhold. Hensikten med legalisering er vanligvis å bringe rettstilstanden bedre i samsvar med den alminnelige oppfatningen blant publikum. Å opprettholde dagens forbud er derfor en avgjørelse med støtte i befolkningen.

Dyrevernalliansen jobber for å bedre forholdene for dyr, blant annet i form av bedre lovverk og og forskrifter. Vil du bidra til å gi dyr en bedre framtid? Bli medlem i Dyrevernalliansen

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!