Reptiler tillates i Norge – dyrene blir taperne

Publisert 11.05.2017

Mattilsynets forslag om å tillate hobbyhold av reptiler og amfibier – som slanger, øgler, skilpadder og frosker har gått gjennom. – Dyrevernalliansen advarer privatpersoner mot å skaffe seg slike dyr.

slange nært

Nå åpnes det for å tillate å holde krypdyr i private hjem i Norge. Dyrevernalliansen advarer mot å skaffe seg slike dyr. Ville slanger og andre krypdyr er skapt for et liv i jungelen.

Foto: Dollar Photo Club

Mattilsynets forslag om å tillate hobbyhold av reptiler og amfibier – som slanger, øgler, skilpadder og frosker har gått gjennom. – Dyrevernalliansen advarer privatpersoner mot å skaffe seg slike dyr.

Forslaget om å legalisere reptiler og amfibier i Norge har vært ute på høring. På tross av at flere tunge faglige miljøer utrykte sterk motstand mot legalisering av disse to dyregruppene, har det nå kommet en forskriftsendring som skal tillate det problemfylte dyreholdet i Norge.

Dyrevernalliansen har hele tiden advart mot en slik legalisering.

- Dette er en trist dag for dyrevelferden. Legalisering av reptiler i Norge vil være irreversibelt. I resten av Europa ser vi at dyrevernorganisasjonene arbeider for å stramme inn på antall tillatte arter, men i Norge går vi altså nå i motsatt retning, sier Kleveland.

Stor risiko for dårlig dyrevelferd og smittefare

Ved privat hold av reptiler er det stor fare for dårlig velferd. Krypdyr er i motsetning til tradisjonelle familiedyr ikke tamme og oppfatter ofte menneskelig kontakt som entydig negativt. Det er i tillegg vanskelig å tilfredsstille artenes spesielle miljøbehov.

Det er også en risiko for overføring av sykdommer. Reptiler er ofte bærere av salmonella, som kan overføres til mennesker. Salmonellainfeksjoner kan være alvorlige, spesielt for barn, syke og eldre. Dette er en av hovedgrunnene til at blant annet Helsedepartementet har frarådet legalisering.

Kleveland er bekymret for alle reptiler som nå skal bli handelsvare i Norge, og oppfordrer folk til å tenke seg grundig om før de tar et krypdyr inn i sitt hjem. 

- Ville slanger og andre krypdyr er skapt for et liv i jungelen. De er ikke tilpasset en tilværelse i et glassbur på gutterommet. Disse dyrene har ingen glede av kontakt med mennesker, påpeker Kleveland.

Reptiler er i tillegg vanskelige å omplassere, fordi de krever spesiell kunnskap og kan ikke stalles opp i omplasseringssentre sammen med katter og andre dyr.

Problemfylt dyrehold

Folkehelseinstituttet, Animalia og Veterinærinstituttet er bare noen av faginstansene som har frarådet en legalisering av hobbyhold av reptiler. Likevel har Mattilsynet kjempet i årevis for å få tillatt reptiler i Norge. Dette på tross av at det vil bidra til å skape flere dyrevelferdsproblemer.

Flertallet i befolkningen vil opprettholde forbudet mot reptiler i private hjem. Hele 59 prosent sier nei takk til reptiler i nabolaget.

- Det er mange gode grunner til at reptilhold aldri har vært tillatt i Norge. Både på grunn av det problemfylte holdet av reptiler, rømningsfare og oppdrett av og levendefôring med fôrdyr. Studier viser også at en oppmykning av regelverket vil føre til økt smugling av forbudte arter, advarer Kleveland.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!