"Rabbit Revolution" - Pris til arbeid for kaniner

Publisert 04.10.2013

Dyrevernalliansen deler ut årets Sonia Løchen-pris til Marit Emilie Buseths arbeid for kaniner.

Marit Bursth og kanin.jpg

Dyrevernalliansen deler ut årets Sonia Løchen-pris til Marit Emilie Buseths arbeid for kaniner.

Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter

Dyrevernalliansen deler i år ut Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter.

Formålet med prisen er å fremme og hedre arbeid for dyr som utføres i det små; av enkeltpersoner og små foreninger.

Marit Emilie Buseth får prisen på grunn sitt arbeid for kaniner. Hennes arbeid er unikt, og har en spesiell historie.
 

Om Marit og Petter kanin

Marit er er levende opptatt av kaniner. Interessen startet da hun fikk kaninen Petter, som ble hennes beste venn i mange år.

Marit ville ikke at Petter skulle sitte i et trist bur hele livet. Hun ville gi ham plass og tid til å vise sin personlighet og utvikle sine evner.

Bok, nettside, diskusjonsforum og facebookside om kaniner

I prosessen som fulgte startet Marit en nettside med informasjon om kaniner og et diskusjonsforum.

Litt senere utga hun boka "Den store kaninboka" på Landbruksforlaget.

Boken ble oppdaget av det akademiske prestisjeforlaget Cabi Publishing i England, og utgis nå på engelsk. Boken "Rabbit Behaviour, Husbandry & Practice" utgis i samarbeid med den kjente, engelske veterinæren Richard Saunders.

I forbindelse med bokutgivelsene har Marit også startet facebookgruppa Den store kaninboka.

Kunnskap på kaninens premisser

Marits mål er å spre kunnskap om kaniner på dyrets premisser. Samtidig representerer hun en ny retning i kaninholdet, hvor man tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og sosiale og bevegelsesmessige behov.

Kaninen er et stille dyr, som hittil har fått langt mindre oppmerksomhet enn hunder og katter. Det forsiktige kroppsspråket gjør at den er lett å misforstå og undervurdere. Den har lav status, og mange dyrevelferdsproblemer knyttet til lavt kunnskapsnivå hos eierne.

Marits fokus på faglighet og hennes samarbeid med anerkjente veterinærer både i Norge og utlandet gjør at hun fremstår som en seriøs og troverdig part. Det er også modig å ta opp kaniners vilkår, fordi kaniner har så lav status i samfunnet.

Marit er et eksempel på at en enkeltperson kan oppnå fantastiske resultater med små midler. Hun er "Rabbit Revolution".

Dette er grunnen til at vi vil støtte hennes arbeid ved å gi henne Sonia Løchens pris.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!