Ønsker du deg hund? Tenk deg godt om før du velger!

Publisert 06.07.2015

Dyrevernalliansen går nå ut sammen med flere instanser for å advare potensielle hundeeiere mot å kjøpe smuglervalp. Tar du hjem gatehunder fra utlandet er det også en risiko for å bringe nye sykdommer inn i landet.

Hund schæfer liggende

Dyrevernalliansen går nå ut sammen med flere instanser for å advare potensielle hundeeiere mot å kjøpe smuglervalp. Tar du hjem gatehunder fra utlandet er det også en risiko for å bringe nye sykdommer inn i landet.

Bruk hodet

Hundehold gir mye glede og har positiv effekt på menneskers helse. Når du skaffer deg hund, påtar du deg et ansvar for mange år framover. Derfor er det lurt å planlegge godt og velge en seriøs oppdretter eller omplasseringsorganisasjon. Det er risikabelt å overta en hund uten pålitelige opplysninger om opprinnelse, oppvekst og helse.

Smuglervalper

Markedet for hundesalg har skyggesider du bør være klar over. Mattilsynet ser en økning i antallet hunder som har kommet til Norge på illegalt vis. Vær på vakt når hunder annonseres med at selger vil møte deg på en bensinstasjon eller et kjøpesenter, risikoen er stor for at valpene er smuglet inn i landet. Dette er kynisk utnyttelse av dyr for økonomisk gevinst. Mange smuglervalper kommer fra «valpefabrikker» hvor tispene går nesten konstant drektige og føder 10-12 kull.  Valpene lever også under elendige forhold. Du risikerer å pådra deg store ekstrakostnader ved å kjøpe en smuglet hund. Er hunden syk kan veterinærregningene bli svært høye, og hvis den i tillegg ikke oppfyller importkravene til Norge, kan den bli satt i karantene, sendes ut av landet eller avlives, på din regning.

Helserisiko

De alvorligste sykdommene som hunder fra andre land kan føre med seg, er dødelige for mennesker. Rabies er den mest kjente, og er 100 % dødelig hvis man ikke behandles før symptomene oppstår. Revens dvergbendelorm finnes i varierende grad i de fleste europeiske land, men er foreløpig ikke påvist på fastlandet i Norge. Denne parasitten kan også føre til sykdom med dødelig utgang hos mennesker. Å innføre hunder med ukjent helsestatus er å utsette norske dyr og mennesker for helserisiko.

Å innføre utenlandske hunder rett fra gaten medfører en betydelig risiko for å innføre sykdommer. Undersøkelser av importerte gatehunder har vist at flere hunder mangler beskyttelse mot rabies, selv om de har dokumentasjon på at de er vaksinert. Dette kan tyde på at det i noen tilfeller jukses med innførselspapirene eller at vaksinen ikke har hatt effekt. Det kan være lurt å teste hundens immunitet mot rabies før innførsel for å være sikker, også i de tilfellene der slik testing ikke er påbudt.

Dersom du faller for en hund i utlandet, er det svært viktig å skaffe dokumentasjon om hundens sykehistorikk og forhistorie. Du er ansvarlig for å følge regelverket for innførsel av hunder. Informasjon om dette finner du på www.mattilsynet.no. Selv om hunden har pass, er vaksinert mot rabies og får behandling mot dvergbendelorm slik regelverket krever, kan den være bærer av andre parasitter og sykdommer. Du bør be om råd fra både en lokal veterinær og norsk veterinær før du tar en avgjørelse, slik at du unngår å ta med nye sykdommer til Norge.

Ditt ansvar

Det er ditt ansvar å være bevisst på hvem du kjøper eller overtar hund fra. Det er du som kjøper som skaper et marked for useriøs avl og smugling. Hvis du kjøper en smuglet valp eller importerer en hund rett fra gaten i utlandet, utsetter du også norske dyr og mennesker for helserisiko. Ønsker du å hjelpe gatehunder til et bedre liv, anbefaler vi å hjelpe dem der de er. Dette kan du for eksempel gjøre ved å fjernadoptere en hund eller støtte seriøse omplasseringsorganisasjoner i utlandet. Slik kan du hjelpe mange flere hunder enn den ene som du faller for. Dersom du ønsker å ta en hund inn i familien, finnes det også mange hunder i Norge som trenger et nytt hjem.

Forfattere

Mattilsynet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Rådet for dyreetikk
Norsk Kennel Klub
Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrevernalliansen
NOAH – for dyrs rettigheter
Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!