Ønsker du deg hund? Her får du tipsene du trenger!

Publisert 06.03.2016

Lurer du på å skaffe deg hund, eller har allerede bestemt deg, men er usikker på hvordan du bør gå frem? Her er tips til hva du bør gjøre og tenke på!

Hund som løper

En hund kan gi enormt med glede, men er også et stort ansvar å ta på seg.

Lurer du på å skaffe deg hund, eller har allerede bestemt deg, men er usikker på hvordan du bør gå frem? Her er tips til hva du bør gjøre og tenke på!

En hund er et stort ansvar

Noen hunder kan bli minst 15 år gamle, og et harmonisk hundehold fordrer mye tid og ressurser. Som ansvarlig hundeeier må du besørge kvalitetsfôr og -utstyr, forsikring og veterinærutgifter. Mattilsynet anslår at utgifter til hundehold er omlag 10 800 – 20 400 kroner årlig [1], i tillegg kan det oppstå uforutsette kostnader. Hunden trenger også å lære gode vaner, samt få nærhet, sosialisering og mental og fysisk aktivisering, og en hund skal luftes minst tre ganger om dagen.

Det er også viktig å få kunnskap om hunder og hundehold på forhånd. Du kan begynne med å lese Mattilsynets veiledning om hold av hund, ”På talefot med hunden” av Turid Rugaas og ”Ikke skyt hunden” av Karen Pryor. 

Hvilken hund passer deg?

Dersom du etter nøye vurdering bestemmer deg for å få hund må du ta stilling til hva slags; omplasseringshund eller valp? Blandingshund eller renraset? Hvilken type hund? Tispe eller hannhund? Tenk deg grundig om. Hunden du synes er søtest passer ikke nødvendigvis din livsstil og hverdag, og du vil bli like glad i en hund med et annet utseende. 

Undersøk hvordan hunden du ønsker deg er med ban, om du har eller planlegger å få barn.Hundetypen og individet du velger skal passe din livsførsel og familie, men du må også tilpasse deg hunden. Vil en aktiv hund få oppfylt sine behov og trives hos deg, eller bør du velge et roligere individ med mindre aktivitetsbehov? Er du villig til å legge ned mye arbeid i pelsstell eller bør du velge en hund med lettstelt pels? Se også på hva rasen(e) er avlet til og hvilke egenskaper dette medfører. Er dette en hund som vil passe hos deg? Dersom du har barn må du også undersøke hvordan hunden er med barn, og jobbe for at de skal fungere sammen. Hunder og barn skal forøvrig bare omgås under voksnes oppsyn. [2,3]

Husk også at det er store forskjeller mellom individer av samme rase, og hunder preges av sitt levemiljø og eieren. Rasetilhørighet gir deg derfor bare en pekepinn på en hunds potensielle egenskaper. 

Hva med å velge en omplasseringshund?

Ved å velge en omplasseringshund hjelper du en hund som virkelig trenger et nytt hjem. Du kan også velge en hund som egner seg for deg og ditt liv, ettersom hundene er eldre og du derfor kan få informasjon om personligheten deres og hva de liker og ikke liker. I tillegg slipper du den utfordrende valpe- og pubertetstiden ved å velge en eldre hund, og hunden er vanligvis stueren. 

Omplasseringshunder kan være lite sosialiserte og ha erfaringer som gjør dem usikre i ulike situasjoner. Det er viktig å ta hensyn til dette og få informasjon om hundens individuelle behov, vaner og uvaner fra dem du får den fra. Vær klar over at det kan gå flere måneder før hunder slapper av og er helt seg selv i et nytt hjem.

Selv om en del omplasseringshunder kommer fra dårlige hjem, omplasseres hunder også av andre grunner; eieren kan ha blitt allergisk, syk eller omkommet, eller vedkommendes livssituasjon kan uventet ha forandret seg. En omplasseringshund behøver derfor ikke være mer krevende enn en hund kjøpt av oppdretter.

Du kan lese mer om omplassering og adopsjon av kjæledyr her: Vær en dyrehelt - adopter, ikke kjøp familiedyr

Ved kjøp fra hundeoppdretter

Dersom du velger å kjøpe renraset valp er det viktig å velge en seriøs oppdretter. En dyktig oppdretter stiller spørsmål og krav til deg som valpekjøper og forventer at du besøker dem og hundene før du får kjøpe valp. Vær kritisk når du velger rase: En del hunderaser har faktisk en rasestandard som er unaturlig og helseskadelig [4, 5], og det er viktig å være bevisst på dette og undersøke helsestatusen til hundetypen man vil ha. Spesielt er dette viktig ved kjøp av hund fra oppdretter, for ikke å støtte helseskadelig oppdrett. 

Vær oppmerksom på at smugling av hunder til Norge dessverre er et økt problem. Unngå å kjøpe smuglerhund, og dermed sette hunden, deg selv og andre i helserisiko, samt å støtte smuglernæringen.

Ved omsorgsovertakelsen

Du skal tidligst overta en hund ved åtte ukers alder, gjerne litt senere. Hunden bør ha en fersk veterinærattest, høyst én uke gammel, og følges opp med helsesjekk og vaksiner årlig. Du bør også skrive en kjøpskontrakt eller kontrakt for omsorgsovertakelse ved overtakelsen, se Dyrevernalliansens standardkontrakt for omsorgsovertakelse av familiedyr.

Hunden kan når som helst bli syk og veterinærutgifter kan bli veldig høye. Tegn en god dyreforsikring med en gang! Du bør i tillegg identitetsmerke hunden. Slik kan hunden spores til deg, om dere kommer bort fra hverandre. ID-merking er også påkrevd for å få utstedt pass for utenlandsreiser med hunden.

Som fersk hundeeier er det viktig å sette seg inn i lovverk angående hundehold. Ved siden av dyrevelferdsloven, har vi i Norge hundeloven, som stiller strenge krav til hunder og eiere. I tillegg har vi et raseforbud mot seks hundetyper og blandinger med disse. Dersom din hund kan ligne en av disse typene må du ha dokumentasjon på at hunden er lovlig, ellers kan hun i ytterste konsekvens miste livet.

Sosialisering og gode vaner

Det er lurt å investere i et bra hundekurs hvor du kan få god hjelp og svar på spørsmål du måtte ha.Vær hjemme med hunden den første tiden og venn henne gradvis til å være alene hjemme. Dersom du har valp bør du starte sosialiseringen og læring av gode vaner tidlig. De tre første levemånedene er hunden veldig tillitsfull og bør introduseres for nye personer, andre hunder og dyr, biler og ulike situasjoner – men unngå å skremme eller overstimulere henne! Les ”Valpen flytter hjemmefra” av Linn Palm for å få kunnskap om sosialisering og gode vaner.

Det er lurt å gå på hundekurs med hunden, både for å få profesjonell hjelp med trening, sosialisere hunden og bli kjent med andre hundeeiere. Hundeskoler varierer imidlertid i kvalitet. Velg et kurs basert på en positiv læringsfilosofi, med få deltakere og en dyktig instruktør.

Lykke til med det nye familiemedlemmet! 

  Vis kilder Skjul kilder

1. Mattilsynet (2014): Bør du kjøpe hund? Artikkel publisert 6.10.2014. Hentet fra: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/bor_du_kjope_hund.16289

2. Steph Rousseau (2015): Keeping your child safe and your dog happy. Artikkel hos Pet Dog Trainers of Europe. Hentet fra: http://www.pdte.eu/#!Keeping-your-child-safe-and-your-dog-happy/c1ldq/5524eb720cf2aa18118f36c4

3. Mattilsynet: Veiledning om hold av hund. Hentet fra: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/veiledning_om_hold_av_hund.1458/binary/Veiledning%20om%20hold%20av%20hund

4. Rådet for dyreetikk (2010): Etiske vurderinger av dagens hundehold. Uttalelse desember 2010. 

5. Sandøe, P., I. H. C. Meyer, M. Fredholm og H. F. Proschowsky (2014): «Selektiv avl af racehunde og -katte: kan den ske på en velfærdsmæssigt forsvarlig måde?». I: Dyrevelfærd i Danmark 2014. København : Videncenter for dyrevelfærd. s. 36-48. Hentet fra: http://curis.ku.dk/ws/files/118766137/Avl_af_hunde_Dyrevelf_rdsrapport_2014.pdf

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!