Hvilken hundeskole skal jeg velge?

Publisert 27.04.2016

Har du nettopp fått en hund i familien? Gratulerer! For å gi hunden en god start hos deg, er det smart å delta på hundekurs. Vi gir deg tips til hva du skal se etter og hva det er viktig å unngå!

En glad beagle tygger på pinne

Har du nettopp fått en hund i familien? Gratulerer! For å gi hunden en god start hos deg, er det smart å delta på hundekurs. Vi gir deg tips til hva du skal se etter og hva det er viktig å unngå!

Et godt hundekurs holdes av en godt utdannet og faglig oppdatert instruktør. Det fins flere forskjellige hundeinstruktørutdanninger av varierende lengde og kvalitet. Som et minstekrav bør instruktørutdanningen inneholde læringsteori og opplæring om hunders verbale og kroppslige kommunikasjon. Det er viktig å undersøke at den enkelte instruktøren ved en hundeskole har slik utdannelse, det er ikke tilstrekkelig at lederen eller andre har det.

En god hundeskole bruker positive metoder

Det er viktig at en potensiell hundeskole og instruktør benytter en læringsfilosofi basert på belønning, ikke straff. Treningsmetoder som skremmer hunden eller påfører den smerte er røde flagg (og også forbudt etter dyrevelferdsloven!). Unngå instruktører som snakker om å ”vise lederskap”, være ”flokkleder”, korrigering, dominans og rangstige.

Hundekurs skal være gøy!

Belønningsbasert trening gir hunden gode opplevelser og lærelyst!Positiv, belønningsbasert trening gir hunden mestringsfølelse, selvtillitsboost, gode opplevelser og assosiasjoner. Det er også mer effektivt for sosialisering og miljøtrening, samt forebygging av atferdsproblemer. I tillegg er det mye morsommere enn trening basert på straff, både for hunden din og deg. Hundetrening skal være gøy for dere begge!

Noen hundeskoler sier at de bruker positive læringsmetoder, uten å utdype hva det innebærer. Dersom treningsfilosofi og metode ikke er beskrevet, ta kontakt og få mer informasjon om treningsmetoder og utstyr. Får du vage eller unnvikende svar bør du unngå hundeskolen eller instruktøren. 

Skoler og instruktører som reklamerer med ”garantert effekt” eller lignende bør du skygge unna. Det er alltid grunner til at hunder gjør som de gjør. Hvis hunden utagerer eller har atferdsproblemer er dette vaner som må endres, følelser som må bearbeides og assosiasjoner som må bygges på nytt. Dette krever tid og mye arbeid.

For et godt læringsmiljø og mulighet til individuell oppfølging fra hundeinstruktøren bør valpekurs og hundekurs ikke ha flere deltakere enn maksimum åtte ekvipasjer, helst færre. Forhør deg derfor om gruppestørrelsene når du skal velge hundeskole. Dersom hunden din likevel blir stresset av de andre hundene i kurssituasjonen kan du be om en privattime. 

Jeg har funnet en hundeskole – hva nå?

Når du har funnet en lovende hundeskole kan det være lurt å spørre om å få se på en time av et kurs. Når du observerer hundetreningen bør du følge med på instruktørens praktiske kunnskap og tilnærming til hundene, og hundenes kroppsspråk og instruktørens omgang med dem. Det er viktig at instruktøren tar hensyn til individuelle forskjeller og tilpasser treningsintensiteten, metoder og belønning slik at de passer den enkelte hund. Hundene skal bestemme tempoet, og øvelsene skal være enkle og morsomme for både dem og eierne. Se etter om treningen foregår rolig, eller om hundene og/eller eierne virker stressede. Ser hundene fornøyde og interesserte ut?

Du skal aldri føle deg tvunget til å gjøre noe du føler er galt på et valpe- eller hundekurs. Stol på magefølelsen din! Det skal være åpenhet til å stille spørsmål eller protestere dersom deltakerne reagerer på noe under treningen, eller er ukomfortable med noen av treningsmetodene. Instruktøren skal da gi gode svar og eventuelt finne alternative øvelser som du og din hund er mer bekvemme med. 

Lykke til på hundekurs!

Husk å bruke en sele som sitter komfortabelt, og ta med vann, gode godbiter og yndlingslekene til hunden. Og viktigst av alt: Ha det gøy sammen!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!