Hesteholdet i Norge kan bli bedre

Publisert 16.04.2013

Mattilsynet har i en tilsynskampanje avdekket alvorlige regelbrudd og dårlig velferd hos norske hester. Dyrevernalliansen oppfordrer hesteeiere til å sette seg inn i hestens adferd og språk, samt å gå bort fra bruk av tvangsmidler under ridning.

Hest ute flere

Mattilsynet har i en tilsynskampanje avdekket alvorlige regelbrudd og dårlig velferd hos norske hester. Dyrevernalliansen oppfordrer hesteeiere til å sette seg inn i hestens adferd og språk, samt å gå bort fra bruk av tvangsmidler under ridning.

Mange regelbrudd ved hestehold

Mattilsynet gjennomførte i 2011 og 2012 en regional tilsynskampanje angående velferd for hest i Hordaland og Sogn og Fjordane. Mattilsynet fant at mange hesteeiere ikke er godt nok oppdatert på regelverket som gjelder hold av hest.

Det ble oppdaget svært mange avvik, og flertallet fikk merknader. Mange av merknadene gjaldt både sikkerhet og størrelse på oppholdsrom og uteområder. Flere av vedtakene gikk også på manglende pass og helsekort.

Mattilsynet avdekket tre alvorlige tilfeller med sykdom og svært dårlig dyrevelferd som førte til tiltak på stedet. Kunnskapsnivået om hest og hestehold var meget varierende.

Flere utfordringer ved moderne hestehold

Fra naturens side benytter hesten mesteparten av døgnet på å spise. Kosten er variert og høy på fiber. Hesten er også et meget sosialt dyr som i naturen lever i flokker over store områder.

Ved moderne hestehold består større deler av hestens kosthold av kraftfôr, som er energirikt og raskt å spise opp. Dermed forkortes tiden hesten bruker på å spise, og hestene kan bli understimulerte. Noen hester tilbringer også mye tid innendørs og blir oppstallet enkeltvis. Dette fører til mindre sosial omgang samt begrensing av fri bevegelse. For mange hester kan det føre til frustrasjon og stereotyp tvangsatferd som krybbebiting, luftsluking og veving.

Dyrevernalliansen oppfordrer til økt kunnskap om hestens naturlige behov

- Mattilsynets tilsynskampanje viser at det er behov for økt kunnskap om hestens naturlige behov. Dette gjelder for eksempel tilstrekkelige mengder grovfôr, tilfredsstillelse av sosiale behov samt gode og store nok utearealer til mosjon, sier Anton Krag, biolog og daglig leder ved Dyrevernalliansen. Han er også skeptisk til bruken av tvangsmidler under ridning som skarpe bitt og pisk.

- Tvang og vold er lettvinte måter å endre hestens adferd eller tvinge hesten til å prestere. Men dyreetisk er slik maktbruk uakseptabelt. Har man en god kommunikasjon med hesten er ikke slike hjelpemidler nødvendige, legger han til.

Det er også viktig for hesteeiere å ha tilstrekkelig kunnskap om atferd, både for hestens trivsel og for å unngå ulykker. En studie fra Danmark viser at selv hestefolk med lang erfaring ikke alltid kunne tyde hestens subtile kroppsspråk. Forfatterne av studien mente økt kunnskap om hestens språk ville være med på å forhindre ulykker.

  Vis kilder Skjul kilder

Mattilsynet, Tilsynskampanje velferd for hest – Hordaland og Sogn og Fjordane, Sluttrapport Regional tilsynskampanje 2011/2012.

Waran, N. (ed.), The Welfare of Horses, Kluwer Academic Publishers, 2007.

International Society for Equitation Science, "Is there a need for improving the understanding of horse behavior?", publisert 19. juli 2013.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!