Forbudet mot hold av krypdyr bør opprettholdes

Publisert 10.01.2011

Dyrevernalliansen advarer mot legalisering av krypdyr i private hjem. Årsaken er dyrevelferden, dyresmugling, fare for smitte, og trusselen mot biologisk mangfold.

Slange spiser mus

Dyrevernalliansen advarer mot legalisering av krypdyr i private hjem. Årsaken er dyrevelferden, dyresmugling, fare for smitte, og trusselen mot biologisk mangfold.

Forbudt - av hensyn til dyrene selv

I Norge er herptiler (reptiler og amfibier, altså krypdyr) forbudt å selge i dyrebutikker eller holde i private hjem. Mattilsynets forbud er begrunnet i dyrevelferd - fordi det er vanskelig å tilfredsstille artenes spesielle miljøbehov.

Noen smugler reptiler for å tilfredsstille egen hobby

Det finnes likevel kyniske krypdyrentusiaster i Norge som trosser forbudet, smugler krypdyr inn i landet og holder dem ulovlig.

Disse miljøene har arbeidet intenst for at Mattilsynet skal lempe på dagens forbud, og har foreslått en "positivliste" med 30 krypdyr som de vil skal tillates – inkludert slanger, øgler, skillpadder, salamandere og frosker.

Vitenskapskomitéen har vurdert dyrevelferd og smitte

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere den foreslåtte listen i forhold til risiko for dårlig velferd og risiko for overføring av sykdommer. Vitenskapskomitéen konkluderer med at flere krypdyrarter er svært utfordrende å holde på en akseptabel måte, og at det er risiko for smitte til mennesker.

Mus, rotter, kattunger og kaninunger kan bli slangemat

Hold av reptiler krever en stadig produksjon av fôrdyr - rotter, mus, kattunger og andre smådyr - som skal mates til reptilene. Til tross for at det er strengt forbudt å bruke levende dyr som fôr, har så mange som halvparten av reptileiere brukt levende dyr som fôr til sine dyr.

  Vis kilder Skjul kilder

Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr, Rapport, 2011.

Ti gode grunner til å opprettholde forbudet mot reptiler i private hjem

Faren for smitte og dårlig dyrevelferd er likevel bare to av grunnene til at Dyrevernalliansen mener dagens forbud mot krypdyrhold bør opprettholdes.

Les Dyrevernalliansens 10 gode grunner til at reptiler fortsatt bør være forbudte i Norge!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!