Kattunger, kaninunger, rotter, mus og andre dyr risikerer å bli slangemat

Publisert 10.04.2013

Illegale slanger fôres med levende rotter, mus, kattunger og andre smådyr. Dyrevernalliansen advarer dyreeiere.

kattunge i pappeske trist

Illegale slanger fôres med levende rotter, mus, kattunger og andre smådyr. Dyrevernalliansen advarer dyreeiere.

Det er strengt forbudt å bruke levende dyr som fôr.

Nå roper Dyrevernalliansen varsko om reptilmiljøenes bruk av små mus, rotter, kattunger, kaninunger og ulike smågnagere som fôr for slanger.

Over halvparten fôret slanger med levende dyr

I 2008 ble det kjørt en uformell undersøkelse blant eiere av ulovlige reptiler. Spørsmålet var: "Fôrer du slangen din med dødt eller levende?" Svaralternativene var: Dødt (pre-killed), levende og begge deler. 26% svarte at de fôrer kun med levende dyr, og 31% svarte at de fôrer med både levende og døde fôrdyr. Over halvparten av reptileierne svarer altså at de alltid eller i blant fôrer reptilene sine med levende dyr.

Fra Økokrims besøk på en stor reptilmesse i 2007 fant de at nyfødte rotteunger, såkalte “pinkies” ble solgt på samme måte som godteri i løs vekt. Det ble forklart at reptiler primært vil ha levende føde og at de eventuelt må lures/ “trigges” for å eventuelt spise døde byttedyr.

Videoer laget av norske reptileiere

Her er noen eksempler fra Norge (NB! Vi advarer mot sterke bilder!):

Fôring av slange med levende mus

Fôring av slange med levende hamster

Fôring av slange med gnager

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har beregnet at det finnes omlag 35.000 ulovlige slanger i Norge. En slange spiser minimum 20 fôrdyr i året. På bakgrunn av dette har Dyrevernalliansen beregnet at rundt 175.000 mus, rotter, kaniner og andre smågnagere fôres levende til ulovlige slanger i Norge.

Ikke gi bort dyr gratis!

Dyrevernalliansen advarer alle mot å gi bort kattunger, kaninunger, mus, rotter, hamstre og marsvin gratis. Du bør ta betalt, og bruke kontrakt slik at du får rett til å sjekke hvordan dyret har det.

Last ned Dyrevernalliansens kontrakt for omplassering gratis her!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!