Ta hensyn til fuglene i hekketiden!

Publisert 01.05.2017

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå skal de bygge rede og sikre nye generasjoner. Fuglene må vi vokte om - hver tredje fugleart i Norge er i tilbakegang eller har en liten bestand.

Bjørkefink

Bjørkefinken er en av mange arter som i disse dager kommer hjem til Norge for å hekke. Ta hensyn til fuglene i denne sårbare perioden! 

Foto: Martin Eggen

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå skal de bygge rede og sikre nye generasjoner. Fuglene må vi vokte om - hver tredje fugleart i Norge er i tilbakegang eller har en liten bestand.

I samarbeid med Norsk Ornitologisk forening oppfordrer Dyrevernalliansen til å ta hensyn til fuglene i denne sårbare perioden de nå er på vei inn i.

– Dessverre er mye av tilbakegangen av fugleartene på grunn av oss mennesker. I Norge er fuglereir, egg og unger vernet mot skade og unødvendige forstyrrelser, dette for at fuglene skal sikres minst mulig stress i en sårbar og vanskelig periode, sier biolog i Dyrevernalliansen Anton Krag.

NOF og Dyrevernalliansen mottar hver sommer mange bekymringsmeldinger. Løse hunder, eierløse katter, nedspylinger av svalereir, punktering av måkeegg, avliving av ungfugler, friluftslivsarrangement og utbygging i hekkeområder er blant de hyppigst rapporterte truslene mot fuglene i hekketida.

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening presiserer at vi alle har et ansvar for å ta vare på fuglelivet og naturen rundt oss.

– Hovedgrunnen til at fuglebestandene går tilbake i Norge er at vi ødelegger miljøet de lever i. Da blir det vanskelig for dem å finne nok gode hekkeplasser og nok mat til å gjennomføre hekking og fø opp unger. Men også forstyrrelser og tankeløshet er mange steder en alvorlig tilleggsbelastning. Her kan alle bidra – si i fra dersom du ser ting som ikke er greit, oppfordrer han.

Vær oppmerksom og bevisst!

Til sammen er det mellom 29 og 55 millioner par med fugler her i landet, som alle gjennomfører en krevende familieforøkelse i løpet av året, nesten alle i løpet av våren og sommeren. For 57 fuglearter, om lag 22 % av våre hekkefugler, er bestandene i tilbakegang, og for noen er denne nedgangen betydelig.

En av de største belastningene for fuglene er menneskelig ferdsel og friluftsliv. Kajakk, løping, sykling, økt bruk av båt og vannscooter, vannsport som surfing og kiting, camping og turgåing er aktiviteter som kan skape press på leveområdene til fuglene, som blir mindre – og dermed er de ekstra utsatt.

Krag oppfordrer til å være bevisst fuglene og ta hensyn, slik at du kan nyte naturen med god samvittighet.

– Når fugleforeldre forstyrres av mennesker eller løse hunder, er egg og unger sårbare for rovdyr og kulde. Vi vet at nordmenn elsker å være ute i naturen, så her kan hver enkelt av oss bidra, sier Krag.

Hold pus inne om natten!

Og for de av oss som har familiedyr har Eggen en ekstra oppfordring:

– Katter tar livet av mange fugler i Norge, og sannsynligvis blir flere millioner fugler ofre for katt hvert år hos oss. Størst er problemet i hekketiden. Hold derfor katten innendørs i fuglenes hekketid, spesielt om natten og morgenen. Og har du hund, respekter båndtvangen!

Her er Dyrevernalliansen og NOF sine tips til hvordan du kan hjelpe fuglene!

  • Vis hensyn. Dersom fugler varsler eller viser engstelig atferd bør du trekke deg unna. Noen fugler, som måker og terner, prøver å skremme deg vekk ved å stupe ned mot deg. Situasjonen er stressende for fuglene, som er bekymret for eggene sine, eller for sine små unger som venter på mat i nærheten.
  • Ikke fell trær i hekketiden, da kan fugleegg og -unger bli skadet eller drept. Trefelling kan gjøres resten av året.
  • Heng opp fuglekasser! Det moderne skogbruket har medført en mangel på naturlige hulrom i skoglandskapet. For mange av våre hullrugende fuglearter vil det derfor være av stor betydning at du bruker vinter og vår til å bygge og henge opp fuglekasser. Man kan sette opp fuglekasser for hele 25 forskjellige arter! Her finner du mål for ulike typer fuglekasser.
  • Følg med på hva kommunen din gjør. Byggesaker og anleggsarbeid som kan vente til etter hekkesesongen må gjøre nettopp det.
  • Katter tar en del fugler, og størst er nok problemet i hekketiden. Hold derfor katten innendørs i fuglenes hekketid, og spesielt om natten og morgenen. ID-merking og sterilisering av huskatter er viktig, både for pus og fugler! 
  • I perioden 1. april–20. august er det båndtvang for alle hunder. Fugleliv og øvrig dyreliv er ekstra sårbart i denne tiden, respekter derfor båndtvangen!
  • Dersom måker har laget reir ved eller på bebyggelse må de få være i fred. Hekkesesongen er kort, og fuglene ruger cirka tre–fire uker før ungene blir klekt. Da er ungene spesielt sårbare. Etter hvert som de blir større flytter de ofte til nye områder. Fjerner eller ødelegger man egg er sjansene store for at fuglene legger et nytt kull, og man forlenger tiden måkene oppholder seg i området.
  • Bidra til å bedre villfuglenes omdømme gjennom ord og handlinger! Måker er blant fuglene med et frynsete rykte, som følge av at de ofte lever nært mennesker og nyttiggjør seg av matavfall. Funksjonen som naturens renholdere blir stort sett lite verdsatt, men den er likevel viktig og undervurdert!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!