Andre dyr

Kjæledyr som hund, katt og kanin, dyr i sirkus og dyrepark, hestehold, uetisk avl på hund, reinsdyr, ville dyr som utsettes for jakt, sykdom og skader i fiskeoppdrett: Forsømmelse og misbruk av dyr omfatter mange forskjellige type saker. Med din hjelp kan vi gi dyrene en bedre fremtid. 

Kjæledyr som hund, katt og kanin, dyr i sirkus og dyrepark, hestehold, uetisk avl på hund, reinsdyr, ville dyr som utsettes for jakt, sykdom og skader i fiskeoppdrett: Forsømmelse og misbruk av dyr omfatter mange forskjellige type saker. Med din hjelp kan vi gi dyrene en bedre fremtid. 

Dyrevernalliansens arbeid for forskjellige dyregrupper

I Norge finnes det mange tusen familiedyr, som hund, katt og hest. Manglende kunnskap og dårlige holdninger kan føre til sykdom og vantrivsel. Sirkus og dyreparker viser frem dyr som underholdning, ofte på bekostning av dyrenes velferd. Tamrein holdes i flokker på fjell og vidde. De er utsatt for underernæring og skader. Fugler og dyr i naturen utsettes for jakt og fangst som fører til forstyrrelser og skadeskyting. Selv om Dyrevernalliansen prioriterer å hjelpe dyr i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk, gjør vi også en innsats for andre dyr som trenger hjelp. Takket være våre støttespillere har vi mulighet til å jobbe for å gi dyr en bedre fremtid. 

Les mer om:

Dyrevernalliansen har oppnådd: 

 • At dyrs egenverdi er lovfestet i dyrevelferdsloven
 • Forbud mot å utøve vold mot dyr
 • Forbud mot å misbruke dyr seksuelt
 • Forbud mot å reise fra dyr uten tilsyn
 • Forbud mot å drepe dyr som underholdning 
 • Mulighet for Mattilsynet til å ilegge forbud mot å holde dyr
 • At dyr har krav på trygghet og positiv velferd etter dyrevelferdsloven
 • At barn under 16 år ikke skal ha selvstendig ansvar for dyr

Nå arbeider Dyrevernalliansen for:

 • Å styrke dyrs rettsvern
 • Å forebygge dyremishandling gjennom økt kunnskap hos politiet og helsevesenet
 • Strengere straffer for dyremishandling 

Dyrevernalliansen påvirker myndighetene for regler som kan sikre dyr et bedre liv. Vi opptrer som en stemme for dyr i media og faglige fora. Blant annet er Dyrevernalliansen høringsinstans for Landbruks- og matdepartementet.

Slik kan du selv hjelpe dyr

Har du dyr selv eller kjenner andre dyreeiere? Skaff deg kunnskap om hva som gir dem et best mulig liv. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!