Landbruk

Storfe, gris, kylling, høns, sau og andre gårdsdyr

Landbruket i Norge er blitt industrialisert, på lignende måte som ellers i Europa. Dyrene avles til å vokse fort og produsere mye. De holdes ofte innesperret på lite plass. Industrilandbruk har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. 

Landbruket i Norge er blitt industrialisert, på lignende måte som ellers i Europa. Dyrene avles til å vokse fort og produsere mye. De holdes ofte innesperret på lite plass. Industrilandbruk har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. 

Den intensive driften påfører dyrene sykdom og atferdsforstyrrelser. Industrilandbruk henger sammen med høyt forbruk av kjøtt, egg og melk.

Dyrevernalliansens arbeid for dyr i landbruket

Dyrevernalliansen påvirker myndighetene for regler som kan sikre dyrene bedre levekår. Vi er i kontakt med næringene og fagmiljøer, og bidrar til forskning som kan vise løsninger. 

Arbeidet vårt har ført til forbedringer for griser, høner, storfe og sauer.

Vi er i dialog med dagligvarekjedene, og har bidratt til at flere har sluttet å selge egg fra burhøner.

For å vise at det er mulig å drive gård med bedre dyrevelferd, samarbeider vi med bønder som gjør ting på en bedre måte.

Les mer: Ja til bedre dyrevelferd

Høyt inntak av kjøtt, egg og melk forutsetter industrilandbruk. Dyrevernalliansen arbeider politisk for redusert kjøttkonsum. 

Du kan bidra til bedre dyrevelferd i landbruket

  • Velg burfrie egg
  • Prøv en kjøttfri dag i uka 
  • Bli med på å påvirke dagligvarebutikker og politikere!

Les også: Du kan bidra til bedre dyrevelferd i landbruket

Vil du gjøre mer? Bli medlem i Dyrevernalliansen i dag!

Et dyr som lider er hjelpeløst uten mennesker som nettopp deg.

Gi en gave eller bli medlem i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli medlem

Jeg vil hjelpe dyrene i et år for bare 350 kr!