Velkommen

Dyrevernfondet er Dyrevernalliansens forskningsfond. Fondets formål er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd.

Fondet støtter forskning på alle nivåer, både grunnforskning og anvendt forskning. Dette inkluderer masteroppgaver. Det kan også gis støtte til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving. En rekke fagområder er relevante innen naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap.

Fondet legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død.

NB: Fra 2013 vil det ikke bli utdelt flere midler, før ny finansiering er på plass. Det vil bli oppdatert informasjon om pågående prosjekter.
 

Et dyr som lider er hjelpeløst uten mennesker som nettopp deg.

Gi en gave eller bli medlem i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli medlem

Jeg vil hjelpe dyrene i et år for bare 350 kr!