Lukk 

Dyreforsøk

Forsøksdyr i laboratorier og naturen

Mange hundretusener av dyr blir brukt til dyreforsøk hvert år, bare i Norge. Forsøksdyr blir smittet med sykdommer, skadet, forgiftet, og drept etterpå.

Marsvin forsøksdyr

Foto: National Cancer Institute USA

Mange hundretusener av dyr blir brukt til dyreforsøk hvert år, bare i Norge. Forsøksdyr blir smittet med sykdommer, skadet, forgiftet, og drept etterpå.

Bruken av dyreforsøk bygger på et paradoks. Dyrene ligner mennesket så mye at vi bruker dem som modeller for oss selv, men de påføres samtidig smerter som vi ville kalt tortur overfor et menneske.

Sammenlignet med moderne teknologi er dyreforsøk en vitenskapelig upålitelig metode: Både individuelle endringer hos forsøksdyrene og artsforskjeller kan gi misvisende svar. I en del tilfeller blir dyreforsøk brukt på grunn av inngrodde vaner, regelverk og byråkrati som hindrer nye metoder i å bli tatt i bruk.

Dyrevernalliansens arbeid for alternativer til dyreforsøk

Dyrevernalliansen fremmer alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable.

Vårt arbeid har gitt forbud mot de mest smertevoldene dyreforsøkene som ble utført rutinemessig i Norge.

Vi har også delfinansiert forskning som erstatter smertefulle dyreforsøk i Norge og internasjonalt.

Dyrevernalliansen har bidratt til opprettelsen av Norecopa, som er et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk.

Gjennom dialog med næringslivet stopper vi dyretesting av kosmetikk.

Du kan hjelpe forsøksdyr

Visste du at:

  • Det finnes ca. 65 forsøksdyravdelinger i Norge.
  • Det brukes omlag 2 millioner forsøksdyr i året.

Et dyr som lider er hjelpeløst uten mennesker som nettopp deg.

Gi en gave eller bli medlem i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli medlem

Jeg vil hjelpe dyrene i et år for bare 350 kr!