Ja til bedre dyrehold!

Publisert 13.12.2013

Det er en utfordring å ta hensyn til både dyrevelferd og økonomi i landbruket. Resultatet er ofte at dyrene taper på dette: Dyrevelferden er dårlig.

Slik trenger det ikke være. Det er fullt mulig å kombinere bedre dyrevelferd med lønnsom produksjon. 

Her kan du se hvordan noen bønder og slakterier gjør dette i dag. Dette er gode eksempler på bedre dyrehold, og omlegging til mer dyrevennlig drift. Disse er ikke nødvendigvis "dyrevelferdsgodkjent" av Dyrevernalliansen, men til inspirasjon.

Landbruks- og matdepartementet slår fast at vi skal være fremst i verden på godt dyrehold. Da er det nødvendig å legge politiske føringer for mer dyrevennlig landbruk. Her kan du se hvordan det kan gjøres i praksis.

Du kan hjelpe der det trengs mest

Fra 350 kroner i året kan du hjelpe dyr som lider

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli medlem

Jeg vil hjelpe dyrene i et år for bare 350 kr!