Nyheter

Dyremishandling tas på alvor av politiet

Publisert 28.08.2014

Dyremishandling prioriteres nå høyere av politiet. Årsaken er Riksadvokaten, som har engasjert seg etter påtrykk fra Dyrevernalliansen.

 

Besøk en pelsfarm i helgen!

Publisert 15.08.2014

Bondelaget arrangerer åpen dag på pelsfarm lørdag 24. august. Vi oppfordrer alle til å gå på besøk og bli et vitne for pelsdyrene.

Regjeringen må ta fiskevelferd på alvor

Publisert 12.08.2014

Dyrevernalliansen ber Regjeringen stanse planene om fortsatt vekst i lakseoppdrettet. Dagens oppdrett påfører fisken store lidelser og strider med lov om dyrevelferd.